ILLEGÁLIS HULLADÉK FELSZÁMOLÁSA

TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT!

 

TÁJÉKOZTATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓ HELYEK FELSZÁMOLÁSÁRÓL

 

Örömmel tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a Molnári Községi Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztérium az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. útján biztosított pályázatán támogatást nyert a „Tisztítsuk meg az országot!” projekt I. ütemének keretében, illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása, az ott évtizedek óta halmozódó szemét ártalmatlanítása céljából.

Ennek keretében ezúttal 80 köbméter illegális hulladék kerül elszállítása a Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. által,

  • a 089/2 hrsz. önkormányzati út mellől, (a „Komp” utcát a gáttal összekötő terület),
  • a 354. hrsz. önkormányzati út mellől (a Táncsics Mihály utca folytatása, a volt agyagbánya melletti terület).

E területeken a továbbiakban tiltó táblákat is kihelyezünk, a Polgárőrséget is bevonva fokozottan ellenőrizzük, továbbá kamerák felszerelését is tervezzük, megelőzés céljából – reméljük, ezzel meg tudjuk előzni a továbbiakban, hogy településünket csúfítsák, földjét, vizét, e káros, mérgező anyagok szennyezzék.

Kérjük a lakosságot, hogy

  • a zöldhulladékot illetően, amit lehet, komposztáljanak,
  • az egyéb hulladékot pedig a fennálló, legális keretek közt helyezzék el.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy már van lehetőség (akár mobil alkalmazásokra is telepíthető alkalmazáson keresztül) az illegális hulladék-lerakást illetően lakossági bejelentésre is: https://hulladekradar.hu/

 

Kérjük, ügyeljünk településünk, környezetünk tisztaságára, óvjuk meg természeti értékeinket, amelyet –ne feledjük – „unokáinktól kaptunk kölcsön”.

Védjük meg környezetünket, gyermekeink, a jövő nemzedék egészségének megőrzése érdekében is!

 

Kósa János

polgármester

Molnári Községi Önkormányzat

Megszakítás