HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY

a földhasználati nyilvántartást érintő jogszabályi változásokról

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2013. év elejével jelentős mértékben változtak a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (Tft.), valamint földhasználati nyilvántartásról szóló 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet (R.) földhasználati nyilvántartást érintő rendelkezései, amelyekről az alábbiakban szeretnénk Tisztelt Ügyfeleinket tájékoztatni:

 

  1. Aki termőföldet használ – beleértve a zártkerti ingatlanokat is! – köteles a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz (földhivatalhoz) nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. 2013. január 1. napjától nem csak az 1 hektárt meghaladó, hanem minden termőföld használatot be kell jelenteni a területileg illetékes járási földhivatalnál!

A bejelentési kötelezettség nem terjed ki az erdő művelési ágú területekre.

 

  1. Bővül a nyilvántartott adatok köre, ezért a már bejelentett földhasználók is kötelesek a következő adataikat, az erre szolgáló bejelentő lapon közölni az illetékes járási földhivatallal:

 

–          magánszemély személyazonosító jele (személyi száma)

–          magánszemély állampolgársága,

–          cég esetén a statisztikai azonosító (törzsszám)és a cégjegyzékszám.

–          Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak minősül, R. alapján a családi gazdaság nyilvántartási számát is be kell jelenteni, valamint szükséges annak megjelölése, hogy a földterület a családi gazdasághoz tartozik. (Az a földrészlet tartozik a családi gazdasághoz, amelyet a Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága a családi gazdaság használatába regisztrált.)

 

A fenti adatokat 2013. február 1. és 2013. március 30. között kell bejelenteni!

 

  1. 2013. február 1-től kezdődően az osztatlan közös tulajdonban lévő termőföldek esetében, amennyiben a földhasználat nem volt bejelentve, vagy a bejelentett földhasználat módosítására kerül sor a tulajdonostársaknak a Tft. 11/B-H. §-ai alapján használati megállapodást kell kötniük és azt a megosztási vázrajzzal együtt be kell nyújtaniuk a földhasználati nyilvántartásba való bejegyzés végett.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy bármely fenti előírás megsértése esetén a Tft. rendelkezései szerint a földhivatal köteles a földhasználót/tulajdonost földhasználati bírsággal sújtani, melynek összege az érintett termőföld aranykorona értékének ezerszerese, de minimum 10.000,- Ft.

A szükséges nyomtatványok megtalálhatók a www.foldivatal.hu honlapon, valamint a járási földhivataloknál. Amennyiben a szabályokkal kapcsolatban kérdésük merül fel, kollégáink szívesen állnak rendelkezésükre!

 

Tisztelettel:

Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Megszakítás