ILLEGÁLIS HULLADÉK FELSZÁMOLÁSA – PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS

TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT!

PROJEKT BEFEJEZÉSE

A „Tisztítsuk meg az országot!” projekt I. ütemének keretében összegyűjtésre, elszállításra és ártalmatlanításra került az ott évtizedek óta összegyűlt illegális hulladék.
Ma a nap végére elkészültek a tiltó táblák is.
Ezzel a történet nem ért véget, megbíztuk a Polgárőrséget, hogy a továbbiakban fokozottan ellenőrizzék a frekventált helyeket, továbbá előkészítés alatt áll egy, a meglévő kamera-rendszer fejlesztését és bővítését célzó projekt is, amelyek remélhetőleg visszatartó erővel fognak bírni a jövőben.
A további cél a megelőzés – mutassunk jó példát a felnövekvő generációnak, hagyjunk gyermekeinkre egy tisztább, élhetőbb környezetet Molnáriban!
Az illegális hulladék a csapadékkal a talajba, majd vizeinkbe, bomlása – illetve (szintén illegális) égetése – során a levegőbe kerül, amely lassan, de biztosan megmérgezi a településen élő embereket – növényeinket, állatainkat.
Kérjük, a hulladékkal kapcsolatban éljenek a legálisan rendelkezésre álló lehetőségekkel:
– a zöldhulladék jelentős része komposztálható,
– háztartási hulladék elszállítása hetente,
– szelektív hulladéké havonta,
– lomtalanítás évente
van településünkön is.
Ezúttal önkormányzati területek megtisztítására volt lehetőségünk, de bőven van még mit tenni.
A nem önkormányzati területekkel kapcsolatban pedig lehetősége van a lakosságnak egy okostelefonra letölthető applikáción keresztül a hatóságoknak bejelenteni illegális hulladék-lerakó helyeket: https://hulladekradar.hu/#
Köszönjük a pályázat megvalósítását lehetővé tevő közreműködők támogatását!

 

A „Tisztítsuk meg az országot!” projekt I. ütemének keretében megkezdődött az illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása a 354. hrsz. önkormányzati út mellett (a Táncsics Mihály utca folytatása, a volt agyagbánya melletti terület) : a mai napon a hulladék összegyűjtése, deponálása zajlik, majd még ebben a hónapban (napokon belül) elszállításra és ártalmatlanításra is kerül az itt évtizedek óta illegálisan elhelyezett vegyes hulladék.
A költségek nagyobb hányada a hulladék ártalmatlanításra kerül felhasználásra: azt szeretnénk elérni, hogy a jövőben ne erre kelljen fordítanunk tetemes adóforintokat.
Ehhez a lakosság közreműködésére is számítunk – elsősorban abban, hogy ne illegálisan szabaduljanak meg a háztartásukban keletkező hulladéktól.
Egyúttal megköszönjük mindazoknak, akik már eddig sem tették.
a Jövőnk, gyermekeink érdekében is kérjük, felelősen járjanak el a továbbiakban, megőrizve településünk tisztaságát.

Kósa János polgármester

 

Skip to content